Våre modeller for virtuell arbeidshverdag funker!

Ved å etablere opp en god strategi for å bygge tillit og varige relasjoner, kommunisere og inspirere til motivasjon og stolthet i teamet, kan din virtuelle arbeidshverdag som leder bli fylt med glede.  

Innsikt og forutsigbarhet

Bli den som kjenner teamets styrker best og finn løsningene for å bedre det som måtte være mulig. Praktiske tips som baner vei til framdrift.

Kommunikasjon og forventningsavklaring

Her ligger nøkkelen til å utvikle et team som har styrke fra gjensidig tillit og evne til å tåle påkjenningen ved jobbe i separate celler. Magien venter på deg!

Vær en inspirasjon

Skap trygghet i teamet ved å gi riktige verktøy for arbeidet som skal utføres. Med modeller og kilder som styrker din rolle og eget arbeid som leder for et VT.

Jeg følger deg på veien!

Som utvikler av våre digitale kurs, kommer jeg til å være veldig opptatt av at det treffer akkurat deg og at utbyttet blir som forventet. Dersom du ønsker direkte kontakt eller tilbakemelding på innsatsen din, kan du skrive til meg når som helst:

siri.joli@consideritdone.no

Siri M L Joli (2)